Stowarzyszenie rodowe Osada

Główne motywy tworzenia związku rodowego pod nazwą OSADA

Na patrona towarzystwa proponuje się Stanisława Osadę twórcę "Sokoła Polskiego" w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Mikołaja Osadę posła na Sejm RP w latach międzywojennych 1928-1932 z ramienia partii Ludowo-Narodowej w Poznaniu

Jeśli jesteś zainteresowany stowarzyszeniem wypełnij ten krótki formularz kontaktowy

Marian Osada